obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 - O našej MŠ 
 + Triedy 
 Kalendár aktivít 
 + Jedáleň 
 + Rodičovské združenie 
 - Rada školy 
 Správa o činnosti zariadenia 
 Školský vzdelávací program - nový 
 Školský poriadok 
 + Verejné obstarávanie 
 Tlačivá 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
  
    Vitajte na stránke materskej školy:  
 MŠ - ÓVODA SÍDLISKO SEVER GALANTA  
 


POZOR ZMENA!!! 
Stránka mssever.stranka.info časom zanikne.Odteraz nájdete všetky dôležité oznamy, len na našej novej webovej stránke: 
 


OZNAMY
 
Milí rodičia !!!

Prevádzka MŠ od 25.01.2021 funguje v rovnakom režime ako doteraz:  
  • len pre rodičov v 1. línií
  • a pre tých rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu ( čo obaja rodičia aj doložia platným potvrdením).
 
Od 11.01.2021 bude otvorená prevádzka našej MŠ len pre deti:  
  • zákonných zástupcov zamestnaných v 1. línií
  • a pre rodičov, čo nemôžu vykonávať home office
Čo obidve skupiny rodičov potvrdia dokladom potvrdeným pečiatkou a podpisom od zamestnávateľa (táto povinnosť platí pre obidvoch rodičov). 
 
Pre rodičov, ktorí nemôžu vykonávať home office, musí byť na potvrdení od zamestnávateľa uvedený aj dôvod pre, ktorý nemôžu vykonávať home office. 
 
Dieťa 11.1.2021 privedie do MŠ len jeden zákonný zástupca.
 
 
Učiteľka prevezme dieťa ak:  
  • zákonný zástupca prinesie potrebné potvrdenie zamestnávateľa od oboch zákonných zástupcov
  • dieťa si prinesie 2x rúško, pričom povinnosť nosenia rúška budú mať deti mimo svojej triedy a všade tam, kde by mohlo hroziť zvýšené riziko šírenia nákazy
  • zákonný zástupca bude vpustený do budovy s prekrytými dýchacími cestami, pričom bude dodržiavať všetky stanovené pokyny počas celého pobytu v MŠ (rúško, dezinfekcia, minimálny potrebný čas na odovzdanie detí, nevstupovanie do tried s dieťaťom....)
  • budova MŠ sa zamyká o 8:00
NEDODRŽIAVANIE NARIADENÝCH POKYNOV JE PORUŠENÍM ŠKOLSKÉHO PORIADKU !!!
Z dôvodu nepremiešavania detí v triedach bude prevádzka v MŠ len od  7:00- 16:00 hod. !!!  
Rozdelenie detí od 11.1.2021 bude vyvesené vo vstupnom vestibule (vchod B), nakoľko vaše deti budú prerozdelené inak ako za bežnej prevádzky MŠ.  
 
 
 

Milí rodičia, prosíme vás, aby ste pozorne čítali nástenky pre rodičov v šatniach a oznamy na hlavných vchodových dverách !!!   
   
Ďakujeme       
  
Rodine Frivoltovej, ktorá zabezpečila poklop na šachtu pre našu MŠ v Hodoch.
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web